Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Ny doktorsavhandling om Pankreascancer

av | 1 november, 2021 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer), Immunterapi

Med sin doktorsavhandling vill kirurgen Caroline Vilhav skapa en grundplattform inom det område som heter “translational pancreatic research”.  Det innebär i grova drag en forskning baserad på de problem som man upptäcker hos patienterna. Forskningsresultaten visar upp flera intressanta resultat inom tidigupptäckt och immunterapi.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2021

Syftet med forskningen är att förbättra både diagnostik och behandling av bukspottskörtelcancer. I forskningen har blod- och vävnadsprover från bukspottskörtelpatienter använts för att kunna hitta tumörmarkörer för tidig upptäckt.

-Målsättningen är att kunna bidra till en förbättring av prognosen för mina patatiener, säger Caroline Vilhav som är kirurg på övre gastroteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Provrör

Forskningsresultaten är uppdelade i olika grupper som sammanlagt är viktiga inför framtiden.

  • Identifiering av cirkulerande tumörceller eller speciella grupper av dem med egenskaper som leder till metastaser. Här är det visat att det är flera cirkulerande tumörceller i portavenen än i perifera artärer. Den upptäckten kan visa hur cancern sprids via kretsloppet kring lungor och lever. Vilket i sin tur kan leda till tidigare upptäckt och bättre behandlingsformer.
  • Det har nu gått att särskilja extracellulära vesiklar från tumörvävnad och icke-tumörvävnad. Extracellulära vesiklar är små avknoppade delar av celler som bär på spår av ursprungscellen. Här finns det spår av proteiner som skulle kunna påvisa bukspottskörtelscancer i blodet.
  • Vid en genomgång av patienter som har drabbats av livshotande blödningar efter operation har det upptäckts att ett förhöjt blodvärde (CRP) hänger samman med sena blödningar. Kunskapen om detta kan användas för identifiera patienter med förhöjd risk och att förebygga sena blödningar.
  • I studier av möss har man kunnat visa att immunterapi reducerade inopererad tumörvävnad från bukspottskörteln hos hälften av mössen. Förhoppningen inför framtiden är kunna utveckla personligt utformade behandlingsalternativ mot bukspottskörtelcancer med hjälp av immunterapi.
WPCD 2021

WPCD 18 november 2021

Vi är glada att kunna meddela att Caroline Vilhav kommer att medverka på ett vårt förmiddags-webbinarium på världspankreascancerdagen den 18 november. Agenda och anmälningslänkar kommer att publiceras på vår hemsida inom kort, håll ögonen öppna efter det om ni vill höra henne berätta mer om detta ämne!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest