PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Ny doktorsavhandling om Pankreascancer

av | 1 november, 2021 | Immunterapi, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Med sin doktorsavhandling vill kirurgen Caroline Vilhav skapa en grundplattform inom det område som heter “translational pancreatic research”.  Det innebär i grova drag en forskning baserad på de problem som man upptäcker hos patienterna. Forskningsresultaten visar upp flera intressanta resultat inom tidigupptäckt och immunterapi.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2021

Syftet med forskningen är att förbättra både diagnostik och behandling av bukspottskörtelcancer. I forskningen har blod- och vävnadsprover från bukspottskörtelpatienter använts för att kunna hitta tumörmarkörer för tidig upptäckt.

-Målsättningen är att kunna bidra till en förbättring av prognosen för mina patatiener, säger Caroline Vilhav som är kirurg på övre gastroteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Provrör

Forskningsresultaten är uppdelade i olika grupper som sammanlagt är viktiga inför framtiden.

  • Identifiering av cirkulerande tumörceller eller speciella grupper av dem med egenskaper som leder till metastaser. Här är det visat att det är flera cirkulerande tumörceller i portavenen än i perifera artärer. Den upptäckten kan visa hur cancern sprids via kretsloppet kring lungor och lever. Vilket i sin tur kan leda till tidigare upptäckt och bättre behandlingsformer.
  • Det har nu gått att särskilja extracellulära vesiklar från tumörvävnad och icke-tumörvävnad. Extracellulära vesiklar är små avknoppade delar av celler som bär på spår av ursprungscellen. Här finns det spår av proteiner som skulle kunna påvisa bukspottskörtelscancer i blodet.
  • Vid en genomgång av patienter som har drabbats av livshotande blödningar efter operation har det upptäckts att ett förhöjt blodvärde (CRP) hänger samman med sena blödningar. Kunskapen om detta kan användas för identifiera patienter med förhöjd risk och att förebygga sena blödningar.
  • I studier av möss har man kunnat visa att immunterapi reducerade inopererad tumörvävnad från bukspottskörteln hos hälften av mössen. Förhoppningen inför framtiden är kunna utveckla personligt utformade behandlingsalternativ mot bukspottskörtelcancer med hjälp av immunterapi.
WPCD 2021

WPCD 18 november 2021

Vi är glada att kunna meddela att Caroline Vilhav kommer att medverka på ett vårt förmiddags-webbinarium på världspankreascancerdagen den 18 november. Agenda och anmälningslänkar kommer att publiceras på vår hemsida inom kort, håll ögonen öppna efter det om ni vill höra henne berätta mer om detta ämne!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Film - Hjälp oss göra PALEMA mer känt
Om PALEMA

Hjälp oss göra PALEMA mer känt

Vi vill gärna att fler ska veta vad Cancerföreningen PALEMA är och även veta mer om de cancerdiagnoser vi arbetar med. I den här korta filmen på 10 minuter pratar vi om detta och hur just DU på ett enkelt sätt kan hjälpa oss!

Never give up
Cancer generellt

Vill du berätta din historia?

Är du en överlevare och skulle kunna tänka dig att berätta din historia? Trots den dåliga statistiken får vi aldrig glömma att det är en hel del som faktiskt genomgått lyckade behandlingar och idag lever ett bra liv.

Film - Hjälp oss göra PALEMA mer känt
Om PALEMA

Hjälp oss göra PALEMA mer känt

Vi vill gärna att fler ska veta vad Cancerföreningen PALEMA är och även veta mer om de cancerdiagnoser vi arbetar med. I den här korta filmen på 10 minuter pratar vi om detta och hur just DU på ett enkelt sätt kan hjälpa oss!

Never give up
Cancer generellt

Vill du berätta din historia?

Är du en överlevare och skulle kunna tänka dig att berätta din historia? Trots den dåliga statistiken får vi aldrig glömma att det är en hel del som faktiskt genomgått lyckade behandlingar och idag lever ett bra liv.

Pin It on Pinterest