010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Ny doktorsavhandling om Pankreascancer

av | 1 november, 2021 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Med sin doktorsavhandling vill kirurgen Caroline Vilhav skapa en grundplattform inom det område som heter “translational pancreatic research”.  Det innebär i grova drag en forskning baserad på de problem som man upptäcker hos patienterna. Forskningsresultaten visar upp flera intressanta resultat inom tidigupptäckt och immunterapi.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2021

Syftet med forskningen är att förbättra både diagnostik och behandling av bukspottskörtelcancer. I forskningen har blod- och vävnadsprover från bukspottskörtelpatienter använts för att kunna hitta tumörmarkörer för tidig upptäckt.

-Målsättningen är att kunna bidra till en förbättring av prognosen för mina patatiener, säger Caroline Vilhav som är kirurg på övre gastroteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Provrör

Forskningsresultaten är uppdelade i olika grupper som sammanlagt är viktiga inför framtiden.

  • Identifiering av cirkulerande tumörceller eller speciella grupper av dem med egenskaper som leder till metastaser. Här är det visat att det är flera cirkulerande tumörceller i portavenen än i perifera artärer. Den upptäckten kan visa hur cancern sprids via kretsloppet kring lungor och lever. Vilket i sin tur kan leda till tidigare upptäckt och bättre behandlingsformer.
  • Det har nu gått att särskilja extracellulära vesiklar från tumörvävnad och icke-tumörvävnad. Extracellulära vesiklar är små avknoppade delar av celler som bär på spår av ursprungscellen. Här finns det spår av proteiner som skulle kunna påvisa bukspottskörtelscancer i blodet.
  • Vid en genomgång av patienter som har drabbats av livshotande blödningar efter operation har det upptäckts att ett förhöjt blodvärde (CRP) hänger samman med sena blödningar. Kunskapen om detta kan användas för identifiera patienter med förhöjd risk och att förebygga sena blödningar.
  • I studier av möss har man kunnat visa att immunterapi reducerade inopererad tumörvävnad från bukspottskörteln hos hälften av mössen. Förhoppningen inför framtiden är kunna utveckla personligt utformade behandlingsalternativ mot bukspottskörtelcancer med hjälp av immunterapi.
WPCD 2021

WPCD 18 november 2021

Vi är glada att kunna meddela att Caroline Vilhav kommer att medverka på ett vårt förmiddags-webbinarium på världspankreascancerdagen den 18 november. Agenda och anmälningslänkar kommer att publiceras på vår hemsida inom kort, håll ögonen öppna efter det om ni vill höra henne berätta mer om detta ämne!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest