Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

En större studie som har gjorts i USA visar på en genomsnittlig ökning av livslängden med ett år, när hänsyn tas till den specifika biologin på tumörer. Programmet som heter ”Know Your Tumor” har klargjort att det är en stor fördel att analysera tumörers molekylära sammansättning.

I studien har man jämfört en grupp som har fått gå igenom testning för DNA, RNA och proteiner i cancerceller och jämfört en grupp som har fått reguljär kemoterapi. De testade har kunnat behandlas mera målinriktat och livslängden har i genomsnitt ökat från 1.51 år till 2.58.

Forskarna bakom studien menar att det här visar på behovet av rutinmässig profilering av alla patienter, för deras unika sammansättning i tumörerna.

Genotyping
Den här typen av kartläggning öppnar också upp för tester med mediciner som har fungerat på andra cancertyper. Det kan även vara en fördel vid off-label förskrivningar och möjligt deltagande i kliniska tester.

Pin It on Pinterest