Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Vården dålig på samtal om komplementär och alternativ medicin

av | 8 juli, 2022 | Cancer generellt, Forskning

Många cancerpatienter tar komplement till sin cancerbehandling utan att rådfråga vården, och vården är dålig på att hantera frågan. Det kan vara farligt och motverka behandlingen med olika tillskott och därför är det viktigt att vården blir bättre på att samtala med patienterna.
PALEMA har skrivit om riskerna med olika tillskott och att det är viktigt att alltid rådfråga läkare i samband med behandlingen. Nu har en studie från Umeå Universitet slagit fast att vården är dåligt förberedd för att hantera ämnet. Studien visar att mer än var fjärde deltagare i studien använde komplementär och alternativ medicin parallellt med sin cancerbehandling.

Men bland dessa var det bara en av tre som hade pratat med sjukvårdspersonal om det. I dessa fall var det främst patienterna själva som hade tagit upp ämnet.

Komplement

Hälften ville ha mer kunskap

Många patienter har tagit komplement och alternativ som ett led i att känna sig bättre och har inte väntat sig några mirakel. Men många patienter har upplevt dels ett ointresse och dels en brist på kunskap inom vården. Det i sin tur har lett till att patienterna skaffar sig kunskapen på annat håll. Och det är cancervården som är den minst vanliga källan till kunskap inom området. Hälften av deltagarna i studien ville att vården ska ha kunskap om komplementär och alternativ medicin. Den egna sökningen efter information kan leda till stora negativa konsekvenser enligt bland annat expertis på Harvard. Många lockas att ta komplement som inte är säkra. Läs mera om det nedan.

När det gäller informationen om de positiva effekterna av mistel som står i pressmeddelandet så vet vi på PALEMA inget mer än att studien förväntas komma ut i september 2022.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest