Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Att äta för mycket “fritt socker” har många negativa hälsoeffekter

av | 13 juni, 2023 | Cancer generellt, Forskning

Omfattande forskning har visat de negativa hälsoeffekterna av överdrivet sockerintag, vilket har gett rekommendationer om att begränsa konsumtionen av “fritt” eller tillsatt socker till mindre än 10% av det totala kaloriintaget per dag.

”Fritt” socker är det som tillsätts under bearbetningen av livsmedel; förpackade som bordssocker och andra sötningsmedel och naturligt förekommande i sirap, honung, fruktjuice, grönsaksjuice, puréer, pastor och liknande produkter där matens cellstruktur har brutits ner, enligt US Food and Drug Administration.

Denna kategori inkluderar inte sockerarter som förekommer naturligt i mejeriprodukter eller strukturellt hela frukter och grönsaker.

Att äta för mycket "fritt socker" har många negativa hälsoeffekter<br />

En studie som publicerades av BMJ (British medical journal) tidigare i våras “ger en användbar översikt över det aktuella läget för vetenskapen om sockerkonsumtion och vår hälsa … och bekräftar att äta för mycket socker sannolikt kommer att orsaka problem”, säger Dr Maya Adam, chef för Health Media Innovation och klinisk biträdande professor i pediatrik vid Stanford University School of Medicine. Adam var inte involverad i studien.

“Studier som denna är till hjälp för att ge patienterna råd om att till synes små förändringar, såsom att ta bort överskottssocker som sockersötade drycker, kan ha en markant och positiv förbättring för hälsan”, säger CNN Medical Analyst Dr. Leana Wen, en akutläkare och folkhälsoprofessor vid George Washington University, som inte var inblandad i studien.

Sambandet mellan socker och sjukdom

I en stor genomgång av 73 metaanalyser – som inkluderade 8 601 studier – var hög konsumtion av tillsatt socker associerat med signifikant högre risker för 45 negativa hälsoresultat för olika sjukdomar, inklusive diabetes, gikt, fetma, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, cancer, astma, karies, depression och tidig död.

Bevis på en koppling mellan fritt socker och cancer har varit begränsade och kontroversiella och behöver mer forskning, sa studiens författare. Men fyndet, enligt studien, skulle kunna förklaras av sockers kända effekter på vikten: Hög sockerkonsumtion har associerats med fetma, som är en stark riskfaktor för olika cancerformer. Detsamma gäller för hjärt-kärlsjukdomar.

“Tillsatt sockerintag kan främja inflammation i kroppen, och detta kan orsaka stress på hjärtat och blodkärlen, vilket kan leda till ökat blodtryck”, sa beteendevetaren Brooke Aggarwal till CNN i februari. Aggarwal, en biträdande professor i medicinsk vetenskap vid kardiologiavdelningen vid Columbia University Irving Medical Center, var inte involverad i studien.

Högt bearbetade livsmedel, som kan ha massor av fritt socker, har visat sig öka inflammation, en riskfaktor för depression.

“Helkostkolhydrater tar längre tid att bryta ner till enkla sockerarter, och en del av dem – fibern – kan inte brytas ner alls”, sa Adam till CNN i februari. “Detta betyder att hela, intakta spannmål inte orsakar samma toppar i blodsocker som vi upplever när vi äter enkla sockerarter. Blodsockertoppar utlöser insulinspikar, vilket kan destabilisera vårt blodsocker och vara den underliggande orsaken till hälsoproblem på lång sikt.”

Hur mycket socker kan man äta då?

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012 bör mindre än 10 procent av energin från maten komma från tillsatt socker. För vuxna motsvarar det ungefär 50-75 gram tillsatt socker per dag beroende på hur mycket energi man behöver. Enligt Livsmedelsverkets undersökningar av svenskarnas matvanor äter fyra av tio vuxna mer socker än så. Hälften av de studerade ungdomarna får i sig för mycket tillsatt socker. Socker ökar också risken för karies, hål i tänderna.

WHO rekommenderar också att intaget av fria sockerarter är mindre än 10 procent av energiintaget men har också gjort ett tillägg i sin rekommendation att intaget av fria sockerarter gärna kan vara under 5 procent av energin för att minska risken för karies ytterligare. Att äta mindre än 5 procent av energin från socker, vilket motsvarar ungefär 25 gram, eller ännu mindre är helt i linje med rekommendationen i NNR 2012 och Livsmedelsverkets råd.

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.