Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Ingen ökad cancerrisk hos majoriteten med refluxsjukdom

av | 25 september, 2023 | Forskning, Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Refluxsjukdom yttrar sig i sura uppstötningar och halsbränna och är en känd riskfaktor för matstrupscancer. Men nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften BMJ att det inte finns någon ökad cancerrisk hos majoriteten av patienterna.
En omfattande studie från tre nordiska länder visar att cancerrisken enbart är förhöjd hos patienter som uppvisar förändringar i matstrupens slemhinna vid gastroskopi.

– Det här är glädjande resultat eftersom refluxsjukdom är ett väldigt vanligt tillstånd och de flesta patienter har en helt normal slemhinna vid undersökning med gastroskopi, säger studiens försteförfattare Dag Holmberg, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Refluxsjukdom innebär att surt maginnehåll läcker upp i matstrupen. Det kan ibland ge upphov till inflammation i matstrupens slemhinna, så kallad esofagit, vilket diagnostiseras med gastroskopi. Det är välkänt att refluxsjukdom ökar risken för matstrupscancer, men det har tidigare varit okänt hur cancerrisken ser ut hos patienter med normal slemhinna.

Dag Holmberg, ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman
Dag Holmberg, ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Symtomen består i regel över tid

Symtomen vid refluxsjukdom kan komma och gå men består i regel över tid. Det innebär att många uppsöker vård vid flera tillfällen och ofta genomgår upprepade gastroskopier för att upptäcka slemhinneförändringar eller förstadier till cancer.

– Vår studie tyder på att dessa upprepade gastroskopier sannolikt inte är nödvändiga för personer med refluxsjukdom som har normal slemhinna i matstrupen. Fynden borde vara lugnande för denna stora patientgrupp och kan ge vägledning till läkare inom primärvården som ofta behandlar de här patienterna, säger Dag Holmberg.

Den aktuella studien bygger på nationella hälsodataregister i Sverige, Danmark och Finland och inkluderade drygt 285 000 individer med refluxsjukdom där gastroskopi inte påvisat esofagit. Patienterna följdes i upp till 31 år och forskarna registrerade alla fall av matstrupscancer.

Cancerrisken jämfördes sedan med risken hos individer från den generella befolkningen av samma ålder, kön och vid samma tidsperiod i de tre länderna. Ingen ökad risk för matstrupscancer observerades hos patienter med refluxsjukdom och normal slemhinna.

Påtagligt ökad cancerrisk vid esofagit

Som jämförelse analyserade forskarna även cancerrisken hos drygt 200 000 individer med refluxsjukdom med esofagit (inflammation i matstrupens slemhinna) .Dessa hade en påtagligt ökad risk att utveckla matstrupscancer.

–  Vi planerar nu att gå vidare och undersöka vilka andra faktorer än esofagit som kan kopplas till cancerutveckling hos personer med refluxsjukdom, säger studiens sis