Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Läkarförbundet har ändrat sig – vill följa Danmarks vårdgaranti

av | 16 augusti, 2022 | Cancer generellt

Läkarförbundet har inte alltid varit positiv till en vårdgaranti men vill nu se en förkortning av gränsen för bedömning och undersökning. Den är nu på 90 dagar men läkarförbundet vill korta den till 60 dagar. Danmark är förebilden för förbundet och anser att landets vårdgaranti har bidragit till att förkorta köerna under 2000-talet.
Dessutom vill Läkarförbundet också se en förkortning av dagens tidsgräns till behandling som idag ligger på 90 dagar. Den nya gränsen föreslås ändras till 60 dagar. Allt detta skulle vara mycket gynnsamt för grupper med svåra cancerdiagnoser, där tidsaspekten ofta är mycket viktig.

Anledningen till att förbundet tidigare var emot vårdgarantin bestod av farhågor om sämre kvalitet inom vården. Och att det skulle kunna ske undanträngningseffekter om vårdgarantin tillämpades med ekonomiska styrmedel.

Timglas
Nu tycker läkarförbundet att det behövs hittas en mellanväg där vårdgarantin får gälla, men att det samtidigt måste finnas utrymme för medicinska prioriteringar. Det bör alltså finnas ekonomiska incitament för att korta köerna. I Danmark får regionerna betala när de missar gränser och måste hänvisa vidare patienter till privata vårdgivare eller till vård utomlands.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest