Så här fungerar sjukvården i Sverige – vilka som bestämmer och driver den

av | 29 september, 2021 | Övrigt | 0 Kommentarer

Det kan ibland vara krångligt att veta vilka som bestämmer och hur vården organiseras. I den här artikeln från Kliniska studier Sverige ges en bra sammanfattning av hur vården är uppdelad, och vilka som bestämmer i olika frågor.

I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Doktor och patient

Tre administrativa nivåer

Det svenska sjukvårdssystemet är indelat i tre administrativa nivåer som alla styrs av demokratiskt valda politiker:

  • staten
  • regioner
  • kommuner

Vårdkedjan

Följande ingår sedan i den så kallade vårdkedjan:

  • Primärvård
  • Länssjukvård
  • Regionsjukvård
  • Nationell högspecialiserad vård

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This