Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Välkommen till PALEMAs nyhetsbrev för april 2022. Här kan ni läsa en sammanfattning av vad som hänt under det gångna kvartalet, samt lite om vad som är på gång framöver!

v

Ordföranden har ordet

Kära Palemare, 

Äntligen är våren här och sommaren ligger runt hörnet, efter en ganska lång och svår vinter, den andra i pandemins tecken. Nu hägrar ljusare tider med samvaro för oss alla med bad och uteliv. Låt oss njuta av det och förpassa pandemin till skuggan för en stund.

”There are far, far better things ahead than any we leave behind” skrev C.S. Lewis (han med landet Narnia). En saga ja, men en saga som innehåller hopp om en bättre framtid byggt på det vi lämnar bakom oss. En sanning som gäller för det mesta, också för oss med svåra cancerdiagnoser. Nya behandlingar förändrar den värld vi lever i och ger oss nya möjligheter och hopp.

Ett hopp som vi ville belysa genom vårt senaste webbinarium, ett webbinarium om att det nu börjar ljusna lite också för oss. Vi som har – vad även EU kallar “de bortglömda diagnoserna” – och som befinner oss längst ned när det gäller överlevnad.

Patientberättelser och expertkunskap

Vi fick under webbinariet ta del av tre berättelser från patienter som alla lever idag tack vare nya behandlingar och de möjligheter som har öppnat upp under de senaste åren. Tre patienter – varav jag var en – som om vi fått våra diagnoser för 10 år sedan hade fått en helt annan utgång.

Idag, och varje dag året om, får cirka 180 patienter i Sverige besked om att de har drabbats av cancer. Men vi vet också att idag, kommer mer än 70 % att överleva sin cancer. En förbättring som möjliggjords genom enorma framsteg inom forskningen, vilket har lett till bättre diagnostik för tidig upptäckt, nya läkemedel, nya behandlingar, strålning och ”State of the art” kirurgi. Men också – inte minst – tack vare en rad nya läkemedel som angriper cancerns kärna på helt nya sätt.

Det framkom tydligt under webbinariet att vi idag står inför början på ett paradigmskifte som kommer att revolutionera framtidens cancerbehandlingar. Gårdagens och dagens cancerkategorisering utifrån kroppsdelar är snart ålderstigen då vi går mot en framtid där tumörens innersta biologi blir det viktigaste. Vi ser nu, genom ökade biologiska kunskaper, morgondagens nya behandlingar såsom immunterapi, precisionsmedicin, CAR T-behandlingar mm.

Sverige ligger efter

Experterna visade också hur Sverige på senare år halkat efter våra grannländer/EU när det gäller införande av nya behandlingar och nya terapier. Problemet? Enligt professor Jonas Bergh vid Karolinska institutet är anledningen till detta det samordnade införande av ovanstående som klubbades igenom 2010.

Det innebär med andra ord att 21 regioner måste komma överens innan något kan hända. Att jämföra med Tyskland där ett godkännande av EMA är startskottet för att börja använda behandlingar och terapier direkt, vid rätt indikation. Utvärderingen görs sedan efter 1 år av insamlade fakta under året.

Det krävs mycket mera kunskap om våra diagnosers biologi. Våra cancerformer har fortfarande en dyster diagnos. Experterna var under webbinariet också eniga om betydelsen av den fria förskrivningsrätten vid rätt indikation, något som ofta nekas på grund av ekonomiska skäl. Enligt våra medlemmar bedöms det olika i regionerna.

Men vi är förhoppningsvis på väg mot en ändring, eftersom socialutskottet nu har uppmanat regeringen att ta fram en nationell strategi angående en särskild finansiering för läkemedel rörande sällsynta diagnoser. Alla partier är i grunden överens om detta, så det är hoppfullt.

Självständighet i Ukraina och vår inre kamp

Allt hänger ihop. Det går inte prata kropp utan att blanda in själen. Ibland behöver man stanna upp ett tag och ta ett djupt andetag för att orka gå vidare. Just nu är det en sådan tid! Ute är våren på väg, med löfte om sommar, ledighet och värme. medan det inombords är höst och mörker.

Det pågår ett fruktansvärd brutalt krig i vårt närområde som visar på det sämsta – men också det bästa – i medmänsklighet. Ett litet land som i princip legat i krig under 8 år då det blev angripet av den forna stora ”grannen”. Ett krig som nu har eskalerat for att återupprätta en forna kalla krigets världsordning.

Jag hade förmånen att vara i Kiev den augustidag för 31 år sedan då Ukraina proklamerade sin självständighet. Luften sjöd av optimism, glädje och hopp. Nu 31 år senare slåss de for rätten att leva så och att själva få bestämma sin väg genom demokratiska val.

I Sverige pågår också en kamp, där vi slåss för en jämlik, nära och personcentrerad vård och att alla får rätt vård i rätt tid. Men då behöver vi göra elefanten i rummet synlig för att adressera problemet samt göra nödvändiga åtgärder.

Vet inte vad vi röstar på

Jag är orolig för mitt nya hemland Sverige och vart vi är på väg. Med den svenska självbilden där vi ser oss som en världsledande nation och en framstående internationell spelare? Är vi förberedda och rustade för den nya verkligheten vi lever i? Vi är ju så bra!

Att område efter område krackelerar – rättsväsen, försvar, polis, skola, äldrevården, sjukvården – ses inte i ett större sammanhang. Att överbyggnaden, allt det som ska hålla ihop landet, visioner, lagar, struktur, ansvar och befogenheter håller på att spricka i sömmarna. Den svenska ledningsstrukturen, som har tjänat Sverige föredömligt under århundraden, har idag blivit en hämsko och en belastning.

Professor Bo Rothstein har under årtionden pekat på konsekvenserna med de 21 självstyrande regionerna och därmed avsaknaden av nationell styrning, vilket innebär att utveckling, forskning och e-hälsa splittras bland annat av oklara tekniska lösningar, egna journalsystem och sekretessproblem.

Hur går man mot den nya ”nära” vården som kräver samverkan mellan olika huvudmän? Hur tacklar man digitaliseringen, kompetensförsörjningen, och ledarskapet av vården?

Regionerna beslutar om sjukvården

Man kan inte sätta plåster på ett magsår. Det löser inga problem, det är grundorsaken som behöver lösas. Grundorsaken är Sveriges politiska landskap. 21 små kungariken som behöver hitta gemensamma lösningar. Tre stora regioner där drygt 50 % bor, och resterande i 18 små regioner. 21 regioner som har helt olika förutsättningar på grund av folkmängd, geografisk belägenhet och ekonomi. Allt centralt ska förhandlas och godkännas av de 21 regionala aktörerna.

Lägg därtill den okunskap som finns om Sveriges styrelseskick. Endast 17% av befolkningen vet att det är regionerna som beslutar om sjukvården, och att regeringen har lite att säga till om den.

Lägg också till den okunskap som finns om regionvalets betydelse. Cirka 50% svarade att de inte var insatta i frågor om regionalpolitik och cirka 50% visste inte vilka som styr i deras region, enligt en nyligen genomförd undersökning av Novus. Med andra ord – en stor majoritet förstår troligen inte konsekvenserna av detta, det vill säga att vi har och får den sjukvård vi röstat fram i regionala val.

Titanic och vårt eget systemfel

En vedertagen sanning är att Titanic sjönk på grund av kollisionen med ett isberg. Men idag med ny kunskap kan vi se att det är en förenklad sanning. Isberget var bara den sista delen i en kedja av händelser som ledde till att Titanic sjönk och cirka 1500 människor dog. Den mänskliga faktorn kan man kalla detta, kollisionen blev resultatet av en kultur där tidtabeller och ”posten skall fram” var överordnat allt annat. Det saknades ett ledningssystem där varje risk utvärderades gentemot konsekvenser för säkerheten.

Vad har Titanic att göra med Sverige kan man då undra?

Sverige saknar likt Titanics en tydlig ledning och ett ledningssystem där man systematiskt och kontinuerligt strävar efter att bli bättre. Det finns en kultur där man föga uppmuntras att påtala fel och brister för att undvika negativa konsekvenser. Först när vi står inför ett haveri händer något.

En orsak är makt och ett helt skikt med regionala politiker med sin egen region som huvudprioritet, och det är det som de blir valda för. Det sammanfaller långt ifrån alltid med det bästa för Sverige. Det är politiker som skulle bli arbetslösa om en ändring görs lik den i våra grannländer Danmark och Norge. 21 regioner är 20 regioner för mycket.

Exempel från våra grannländer och lärdomar från pandemin

Danmark gick från 15 regioner till 5 och drog in beskattningsrättigheter samtidigt som vissa uppgifter blev kommunala. Under samma tid infördes en patientlag med böter om man inte levererade enligt uppdrag. Resultatet blev en god och närmare vård, även kortare köer och nöjdare patienter.

Norge gjorde något liknande och gick från 19 regioner till 5 hälsoregioner med ansvar för specialister och sjukhusvård, och med en gemensam nationell digital lösning for hela landet. Norge har också skapat ett multiexpert-team för patienter som har nått vägs ände i sin vård, där inga flera möjligheter fanns i dagens vård. Det är ett multidisciplinärt team vars uppgift är att hitta möjliga nya lösningar, på hemmaplan eller utomlands.

Många lärdomar kan dras från pandemin, där det hittades många nycklar för att agera snabbt, baserat på fakta och erfarenhet. Kunskap finns med andra ord om man vill och vågar. Nu behövs det politisk vilja och handlingskraft.

Norge och Danmark har redan visat på en väg genom att minimera aktörerna till en handfull ansvariga. Hur väljer Sverige att gå framöver för det som krävs för att anpassa sig till det nya och förbli en av de allra bästa? Har vi regionalpolitiker som vågar sätta patienternas bästa först – och inte sitt eget bästa?

Kritikerna till det nuvarande svenska systemet är många, och det är inte frågan om utan när det kommer att förändras. För patienternas skull måste det ske så fort som det bara är möjligt. Vi har inte den lyxen att vi kan vänta – for oss är det en fråga om liv eller död.

Vi kämpar vidare

Vi på PALEMA fortsätter självklart att arbeta för en förändring till det bättre för alla som drabbas – och i framtiden kommer att drabbas – av våra cancerdiagnoser. Likt de ukrainska försvararna ger vi inte upp utan kämpar för våra och era liv. Vi hoppas att ni alla vill kämpa tillsammans med oss. 

Hoppas att ni alla får en skön vår och att världen snart blir en lugnare plats utan pandemier och krig.

// Eva

 

Eva Backman

Eva Backman, Ordförande

Kansliet informerar

Hej alla medlemmar och andra läsare!

Jag har nu jobbat ett första kvartal som kansliansvarig och börjar bli lite varm i kläderna. Det är inte lätt att efterträda Kristina som ju skött detta jobb på ett excellent sätt i många år, men jag gör mitt bästa. Sen har jag ju också bra hjälp av några kollegor. Jörgen Jansson som jobbar mycket med det redaktionella arbetet, Git Söderström som hjälper till med medlemsregister, hemsidan och lite övrigt kansliarbete och sist men inte minst Karin Davidsson som jobbar aktivt med sociala media och publicerar flitigt där.

Hjälp oss distribuera vår broschyr

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. 

Går du på behandling eller har närhet till en onkologi- eller kirurgiavdelning, eller någon annan vårdinrättning där de behandlar cancersjuka med våra diagnoser? Då får du gärna fråga dem om du får lägga ut vår broschyr “Till dig som vill veta mer om Cancerföreningen PALEMA”. Sen kan du då beställa broschyrer från oss från den här sidan.

Snart en uppdaterad hemsida

Det pågår just nu ett arbete med att uppdatera vår hemsida. Den har nu några år på nacken och under de åren har det hänt ganska mycket med PALEMAs verksamhet vilket gör att vi behöver göra en översyn över hur vi presenterar vår verksamhet och de olika delarna. Vi har ju bland annat haft en enkät ute där ni alla fått möjlighet att tycka till om nuvarande sida och om vad ni eventuellt vill se annorlunda och resultatet från detta använder vi ju nu i vårt arbete.

Så – ni kommer förhoppningsvis innan sommaren att se en del förändringar på hemsidan, förhoppningsvis till det bättre så att det blir ännu enklare att hitta den information man eftersöker.

Kontakt

Ni är som vanligt alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor, funderingar eller förslag!

// Anders Alhbin 

Här kommer lite information om vad som beslutats på styrelse- och AU-möten under det gångna kvartalet:

 • Vi har sagt upp vår lokal på Liljeholmen då vi inte utnyttjat den alls under de två senaste åren och inte ser något behov av dem framöver.
 • Vi har börjat skicka ut digitala medlemskort till alla medlemmar.
 • Vi har nya regionalavdelningsansvariga i regionerna Norr, Mellansverige och Syd, se mer under regionerna längre ner i nyhetsbrevet.
 • Efter det digitala årsmötet i februari  – där 34 personer deltog – har vi nu en ny/uppdaterad organisation med olika ansvarsområden. Läs mer om den här.
 • Vi jobbar vidare för att sprida vår broschyr “Om PALEMA” till de vårdinrättningar som hanterar våra diagnoser. 
 • Vi tittar på möjligheten att starta en Podcast med hjälp av aktiva medlemmar.
 • Det har bildats en liten strategigrupp för att se hur vi kan nå ut till företagssponsorer för att kunna få en stabilare och mer långsiktigt finansiell grund.
 • Vi genomför under våren en enkät om hur nöjd man är med sin vård. Viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar och övriga följare svarar på denna.
 • Beslutades att tills vidare fortsätta med digitala styrelsemöten med möjligen något eller några fysiska möten per år.

 

Anders Alhbin - Redaktör & IT-support
Anders Alhbin, Kansliansvarig
Medlemmar

Antal medlemmar

Aktuella medlemssiffror i föreningen:

Totalt: 793

Varav intresseområde
Pankreas: 491
Matstrupe/magsäck: 148
Lever/galla: 83
Ej angett: 71

Varav kategori
Direkt drabbad: 277
Anhörig/närstående: 423
Professionen: 54
Stödjande: 22
Ej angett: 17

Medlemsantalet har minskat sedan förra kvartalet och det beror på att vi tyvärr tappar ett antal medlemmar varje år när årsavgiften ska betalas. 

i

Utvalda artiklar

Här hittar ni ett axplock av det gångna kvartalets artiklar som publicerats på vår hemsida.

Observera att när ni klickar vidare för att läsa dessa så lämnar ni nyhetsbrevet och för att hitta tillbaka för att fortsätta läsa det, får ni klicka “Tillbaka” i er webbläsare.

För att läsa allt som publicerats på hemsidan hittar ni nyhetsarkivet här.

[wp_show_posts id=”262953″]

Aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Under det gångna kvartalet så har vi genomfört tre av våra populära digitala närstående- och anhörigmöten, vårt årsmöte – även detta i digital form – där vi valde en delvis ny styrelse. Denna – och övriga organisation – kan ni se här.

Vi har haft ett webbinarium för nya medlemmar, dessa håller vi en gång i kvartalet.

Under februari arrangerades Världscancerdagen och även om PALEMA inte var med i detta arrangemang, kan ni se ett antal inspelningar från detta via länk nedan. Likaså anordnade företaget Netdoktor ett webbinarium i ämnet Vårdens skyldigheter gentemot patienten som ni också kan se i efterhand.

Slutligen höll vi ett mycket uppskattat – och hoppingivande – webbinarium om framtidens behandlingar och möjligheter. Inspelningen från detta publiceras inom kort, länk nedan.

Världscancerdagen 2022 (Externt webbinarium)

Inspelningar från Nätverket mot cancers webbinarium. 5 separata föreläsningar samt 3 kortare intervjuer.

2022-02-04

Webbinarium om vårdens skyldigheter gentemot patienten

(Externt webbinarium från Netdoktor)

2021-03-23 (57:22)

Kommande aktiviteter

Kommande aktiviteter kan ni se i kalendern här intill (under på mobil).

Förutom våra digitala närstående- och anhörigmöten så har vi en diagnosdag för matstrups- och magsäckscancer. Observera att datum för sistnämnda är preliminärt!

Vidare har vi ett Prata med PALEMA samt ett webbinarium för nya medlemmar.

Rapport från regionerna

Ansvarig för PALEMAs regionala avdelningar

Här kommer en rapport från Anders Bovin:

“Under kvartalet har vi haft möten med regionansvariga och kommer upprepa det cirka  varannan månad. Som ni kan se har vi fått två nya regionansvariga för PALEMA syd och PALEMA Norr.

Vi har också börjat med ett webbinarium för alla nya medlemmar som vi kommer upprepa varje kvartal.

Det har ännu inte förekommit några lokala aktiviteter på grund av Covid 19, men jag räknar med att till hösten kommer vi att kunna träffas lokalt. Det kan göras i form av ett möte med någon föreläsare, en träff med en promenad, ett möte på ett café etc.

För att stötta de regionansvariga är vi intresserade av att få kontakt med medlemmar som vill hjälpa oss. En av det viktigaste uppgifterna blir att sprida information om PALEMA. Det är tyvärr många onkolog och kirurgmottagningar på våra sjukhus som inte känner till oss. Och på Vårdcentralerna försöker vi sprida vårt informationsblad om 10 varningstecken för pankreascancer.

Skulle du känna att du vill hjälpa till med bland annat detta och bli en så kallad aktiv medlem, fyll då i formuläret här lite längre ner på sidan.”

Vill du komma i kontakt med Anders, gå till kontakta oss-sidan och använda formuläret där. Klicka då i “Regionala avdelningar generellt”.

PALEMA regionala avdelningar
Anders Bovin

Anders Bovin

PALEMA Norr

Vi hälsar Bengt-Olov Sundström välkommen som ny ansvarig för PALEMA Norr.

Och eftersom han precis börjat arbete i rollen, så finns det inget att rapportera denna gång.

Ni når Bengt-Olov från kontaktformuläret på Norrs sida här.

Bengt Olov Sundström

Bengt Olov Sundström

PALEMA Mellansverige

Inget speciellt att rapportera från PALEMA Mellansverige denna gång.

Ni når Eva från kontaktformuläret på Mellansveriges sida här.

Eva Persson
Eva Persson

PALEMA Stockholm-Gotland

Jenny Wallström har avsagt sig rollen som Regionansvarig för Stockholm-Gotland, så Anders Bovin tar över denna roll själv tills vidare. Bor du i regionen och känner för att hjälpa till, skicka ett meddelande till Anders Bovin!

Ni når Anders i rollen som ansvarig för denna region från kontaktformuläret på Stockholm-Gotlands sida här.

Anders Bovin

Anders Bovin

PALEMA Väst

Inget speciellt att rapportera från PALEMA Väst denna gång.

Ni når Sten från kontaktformuläret på Västs sida här.

Sten B Carlson

Sten B Carlson

PALEMA Sydost

Inget speciellt att rapportera från PALEMA Sydost denna gång.

Ni når Carl-Magnus från kontaktformuläret på Sydosts sida här.

Calle Sjödin

Carl-Magnus Sjödin

PALEMA Syd

Mitt namn är Pia Petersson och jag ny ansvarig för PALEMA Syd.

Jag diagnostiserades med inoperabel pankreascancer förra året, är 61 år och bor i skogen tillsammans med min man utanför Bräkne-Hoby i Blekinge. Jag är sjuksköterska i botten men sedan 2009 arbetar jag som omvårdnadsforskare vid högskolan i Kristianstad.

Mår för tillfället ganska bra så jag arbetar 25 % hemifrån. Min roll i PALEMA får utvecklas efterhand när jag blir lite varmare i kläderna, men ni som tillhör region syd får gärna komma med förslag hur ni tycker att avdelningen ska utvecklas. Jag ser även gärna att vi blir några fler som kan hjälpas åt, så hör av dig om du är intresserad.

Ni når Pia från kontaktformuläret på Syds sida här.

Pia Pertersson

Pia Petersson

Avslutningsvis

Vi söker fler aktiva medlemmar!

Har du lite tid och ork över? Känner du att du vill hjälpa oss på PALEMA med vår verksamhet? Vi söker nu fler Aktiva Medlemmar som vill hjälpa oss med olika saker. Det vi behöver hjälp med kan variera rejält men här är några exempel:

 • Dela ut broschyrer till olika vårdinrättningar
 • Besöka olika vårdinrättningar och prata med cancerdrabbade
 • Hjälpa till med vår stödlinje och prata med de som behöver någon att prata med
 • Hjälpa till med Sociala media
 • Hjälpa till vid olika arrangemang
 • Delta i olika möten och events som kan vara av intresse för PALEMA att bevaka, såväl digitala som fysiska
 • Hjälpa till med stöd- och kontaktmöten för de drabbade och/eller anhöriga
 • …och mycket annat

Du väljer helt själv vad du är intresserad av och hur mycket tid du vill lägga. Och du förbinder dig såklart inte för någon längre tid, du hjälper till så länge du vill.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan, så återkommer vi för att diskutera vad du vill göra och vad vi behöver hjälp med för stunden.

Observera också att du inte binder dig för något genom att anmäla intresse, du kommer bara att bli kontaktad för att diskutera vad du eventuellt skulle vilja/kunna hjälpa till med.

Det är PALEMAs regionala avdelningar som administrerar detta, så du kommer sannolikt att bli kontaktad av någon representant för just din region, så du får ange i formuläret nedan vilken du tillhör.

Är du osäker vilken region du hör till kan du se det på den här sidan.

Är du osäker på vilken region du hör till, kika på kartan eller se detaljerad information i en lista HÄR
PALEMA lagrar ovanstående uppgifter som du lämnar för att kunna administrera din förfrågan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och inte lämnas vidare till någon annan part förutom de du ger oss tillstånd att lämna vidare till. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med föreningens integritetspolicy här.
Letar

Välkommen Git

Vi välkomnar Git Söderholm till PALEMA där hon kommer att jobba deltid med PALEMAs hemsida och kansli.

Git har varit verksam i IT-branschen i mer än 25 år, bland annat som anställd på Telia och som ansvarig för IT-skolan hos utbildningsföretaget InfoKomp i Malmö.  De senaste 18 åren har hon delat sin tid mellan Malmö i Sverige och Rethymno på Kreta i Grekland. Med modern kommunikationsteknik fungerarar det jättebra att jobba på distans.

Välkommen Karin

Vi välkomnar Karin Törnblad Davidsson till PALEMA där hon kommer att jobba med våra sociala media. Hon presenterar sig själv här:

“Min relation till Palema är att min mamma fick diagnosen pankreascancer förra sommaren. Som så många andra hade jag ingen som helst aning om vad den typen av cancer innebar eller hur stora riskerna var. Jag hade nog faktiskt aldrig hört namnet pankreascancer eller PALEMA innan.

Min mamma är min stora hjälte och idol i livet, och när hon tog sig igenom cellgiftsbehandling efter cellgiftbehandling och till slut krigade sig igenom en stor operation så har jag aldrig varit stoltare i mitt liv. Pankreascancer och PALEMA har under det senaste året blivit ämnen som jag verkligen har velat fördjupa mig mer i, och även velat sprida information om till andra – just eftersom det är så viktigt att känna igen tidiga symptom.

Förra året slutförde jag min MSc i internationell marknadsföring och varumärkesbyggnad på Lunds universitet, och just nu bor jag i Berlin där jag är anställd på modejätten Zalando för att ta hand om deras direkt-marknadsföring för Sverige, Storbritannien och Irland. Marknadsföring för prylar kan dock tendera att kännas lite… tomt ibland. Och jag känner att jag hade velat lägga samma kraft och energi på ett ämne som verkligen berör, gör skillnad och kan skapa ett stort värde för människor.”

Karin Davidsson

Presentation av PALEMAs organisation 2022

Här presenterar vi PALEMAs styrelse och organisation för 2022. En del är gamla bekanta och en del är nya!

Efter vårt digitala årsmöte i februari fick vi ju en ny styrelse med 4 helt nya ledamöter, samt 5 som omvaldes.

Nu har de olika rollerna satts för året och här kommer en liten presentation av organisationens olika medarbetare, såväl de som sitter i styrelsen samt vad de har för roller i övrigt, samt de som jobbar utanför styrelsen.

PALEMAs Organisation

Stöd vår verksamhet

För att kunna påverka till bättre vård- och livssituation för drabbade behöver vi pengar. Vi är helt beroende av bidrag och är mycket tacksamma om du vill stödja vår verksamhet!

Bli medlem, ge en gåva, köp en produkt, stort som litet, allt är lika välkommet. 

Här kan du läsa mer om hur ditt bidrag används

Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i patientföreningen PALEMA. Ett medlemskap kostar 100 kronor per år. Medlemskapet är personligt. Ditt medlemskap är viktigt för oss eftersom det gör oss starkare som ideell förening!

Du kan anmäla familjemedlemmar direkt i samma formulär som vi länkar till nedan, medlemsavgiften är 100 kronor per år även för dessa, men ni kommer då att få en gemensam faktura såväl nu som i framtiden.

Du behöver inte vara drabbad själv, varken direkt eller indirekt, utan är varmt välkomna som stödmedlem.

Bli PALEMAvän

Vill du i hjälpa till i kampen mot några av de värsta cancerdiagnoserna?
Då kan du bli PALEMAvän!

Att bli PALEMAvän innebär att du bidrar med 3 500 kronor per år till vår verksamhet och som tack för hjälpen får du utöver vår djupa tacksamhet även ditt namn på PALEMAs hemsida (om du vill) samt ett tackdiplom från PALEMA.

PALEMAvän

Ge en gåva

Här kan du skänka en gåva och du kan välja på en enkel gåva eller en minnesgåva i samband med begravning. Vid den sistnämnda får du ett snyggt gåvobrev som du kan lämna till begravningen eller de anhöriga. Du kan välja på att skriva ut gåvobrevet själv hemma, eller få det skickat till valfri adress.

Ge en testamentsgåva

Du kan ge en testamentsgåva till Cancerföreningen PALEMA och du bestämmer själv vad eller hur mycket du vill skänka.

I ditt testamente anger du om du vill skänka en viss andel, ett bestämt belopp, en viss egendom eller alla dina tillgångar. Alla gåvor är värdefulla – stora som små.

Skriva

Till minne av

Här erbjuder vi på PALEMA möjlighet att skapa en personlig minnessida till minne av en avliden med valfri text och bilder tillsammans med en insamling till PALEMA i den avlidnes minne. Observera att sidan kan anpassas efter önskemål.

En personlig minnessida får ligga kvar så länge som önskas i minst ett år.

close-up of lighted candle

Starta en insamling

Det är väldigt givande och engagerande att genom olika aktiviteter starta insamlingar till verksamheten. Det finns många olika aktiviter/insamlingar som du kan göra för att samla in pengar till PALEMA.

Observera att vi kan hjälpa er administrera detta genom att sätta upp en insamlingssida komplett med gåvofunktion! Klicka på knappen nedan för med information om detta.

Springer för PALEMA

Köp en produkt

Var med och stötta, hedra, sprida kunskap och uppmärksamma de cancerformer PALEMA kämpar mot! Gör det genom att sätta på dig ett sidenband eller ett armband som du kan köpa i vår webbshop.

Vi kommer också att under året jobba för att utöka med ännu fler produkter.

Bli Företagsvän till PALEMA

Vill ni hjälpa till i kampen mot några av de värsta cancerdiagnoserna?
Då kan ni bli Företagsvän till PALEMA!

Att bli Företagsvän innebär att ni bidrar med finansiellt stöd till vår verksamhet och som tack för hjälpen får ni utöver vår djupa tacksamhet en hel del annat också, exakt vad – beror på vilken nivå ni väljer. Se detaljerna nedan.

Palema Företagsvän

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
Wavebox
Jurio partner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och din e-postadress här så får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar vårt nyhetsbrev, vilket vi gör en gång i kvartalet.

OBS - om du är medlem behöver du inte prenumerera, då får du nyhetsbrevet automatiskt!

Pin It on Pinterest