Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Hälso- och sjukvården granskas av Statens haverikommission

av | 14 april, 2023 | Cancer generellt

I januari skrev vi ett inlägg om hur statliga Haverikommissionen nu även utreder incidenter inom sjukvården. Här kan ni nu se ett panelsamtal från Folkhälsodalen där man bland annat pratar om ett fall där en patient med misstänkt pankreascancer hade fått vänta alldeles för länge innan behandling påbörjades.
Statens haverikommission har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor och tillbud, och brukar framför allt utreda olyckor inom olika trafikslag. Med ett växande antal vårdskador ska myndigheten nu också granska sjukvård och omsorg, och presenterade i januari en rapport inom området.

Enligt Socialstyrelsen inträffar varje är omkring 50 000 vårdskadefall inom hälso- och sjukvården som medför förlängda sjukhusvistelser för patienterna.

Folkhälsodalen panelsamtal
Uppskattningsvis inträffar ca 1 400 dödsfall årligen där en vårdskada har varit en bidragande orsak. Det är ett område med stor potential för säkerhetslärande. Statens haverikommission bidrar genom sin utredningsverksamhet till ny kunskap och nya perspektiv på hur vårdskador kan förebyggas och förhindras.

Detta samtal fokuserde på en händelse där vården av en patient med oklar förändring i bukspottskörteln blev fördröjd. Varför Statens haverikommission valde att utreda händelsen samt vilka säkerhetsrekommendationer myndigheten har lämnat till SKR.

Medverkande

John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission
Karin Båtelson, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Reform Society Company
Längd: 30:34