Den amerikanska organisationen, Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), tar upp ämnet om undersökning av genetisk nedärvd risk för pankreascancer. Det är ca 10% av pankreasfallen som beror på ärftlighet.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2021

Eftersom det inte finns några sätt att upptäcka cancerformen på ett tidigt stadium så rekommenderar organisationen starkt genetisk rådgivning för nära släktingar till drabbade. Det görs då en utredning om riskerna inom släkt och familj, som kompletteras med genetiska tester om det anses nödvändigt. Genetiska utredningar går också att utföra i Sverige, både inom offentlig- och privat vård. 

DNA sekvens

Fördelarna med genetisk rådgivning:

  • Hjälper människor att förstå om de har en högre risk för att få pankreascancer
  • Informerar människor om de mönster som finns vid nedärvd sjukdom
  • Få reda på de risker som finns om sjukdomen kan återkomma inom familjen
  • Möjliggöra ett samarbete med en genetisk rådgivare om det finns en ökad risk för ärvd sjukdom eller tillstånd
  • Hjälper människor att ta välinformerade val, både för riskhantering och förebyggande åtgärder

Några anledningar till varför du borde överväga genetisk rådgivning:

  • Om du har ett nedärvt genetiskt syndrom som är besläktat med pankreascancer
  • Flertal familjemedlemmar som har diagnosticerats med pankreascancer i samma generation eller omedelbart följande släktled
  • Pankreascancer i två eller flera släktled inom samma gren av familjen
  • Tidig debut av pankreascancer (yngre än 50 år)
  • Diagnos av mer än en huvudsaklig cancerdiagnos hos en och samma person

Läs mer 

Pin It on Pinterest

Share This