Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Immunterapi tillsammans med 2 kemoterapier lovande för pankreaspatienter

av | 14 september, 2022 | Forskning, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Det har i ett försök visats att ettårsöverlevnaden har ökat till 57.7 % från 35 % när kemoterapi kombineras med immunterapi, jämfört med bara kemoterapi. Det gäller för patienter med långt gången cancer i bukspottkörteln. Det har tidigare varit svårt att få denna patientgrupp att svara på immunterapi, men tillsammans med kemoterapi ökar hoppet.

Det är forskare vi Perelman School of Medicine, Pennsylvania, som har gjort den här upptäckten. Immunterapi har varit framgångsrikt när det gäller att behandla många andra cancersorter, men just cancertumörer i bukspottkörteln har inte svarat bra på immunterapi.

Det nya sättet att även behandla samtidigt med kemoterapi gör att tumörernas motståndskraft mot immunterapin störs ut.

Testning

En annan intressant upptäckt i samband med studien var att den bästa identifieringen av biomarkörer kunde göras via blodtester. Det öppnar enligt forskarna upp större möjligheter att skräddarsy behandlingar och det behövs inte göras gentester på samma sätt.

Blodtester och anpassning till den enskilda patientens immunsystem gör att det även kan bli lättare att hitta nya effektiva kombinationer framöver. Immunterapin utfördes med nivolumab och kemoterapin med läkemedlen, nab-paclitaxel och gemcitabine. Det är en förhållandevis liten studie men med lovande resultat.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest