Det svenska företaget iCellate meddelar att deras produkt GeneMate®, som ger svar på om man har en ärftligt förhöjd risk att utveckla cancer, nu finns tillgänglig via Smolab (Stockholm Medical Office Lab).
Testerna bygger på hemskickade prov som kan skickas tillbaka med posten. Testet ger svar på ärftlig cancerrisk och fungerar för 41 gener. De cancerformer som berör PALEMAs medlemmar är test för pankreascancer och magsäckscancer.

Tidig upptäckt är viktigt inom alla cancersorter och testet GeneMate kan ge svar på om en person har anlag för ett antal olika cancertyper. Det kan vara viktigt att känna till i förväg om det har funnits cancer inom familjen eller släkten, för att tidigt känna igen symtom och kunna sätta in snabb behandling.

Testning tillgänglig kommersiellt

Tidigare har den som vill kontrollera ärftlighet fått gå via den allmänna cancervården för att bli testade, men nu finns provtagningen tillgänglig kommersiellt dels via företaget iCellate och den större distributören Smolab. Produkten släpps även internationellt och har nu även börjat säljas i Storbritannien.

Genetiskt test
Enligt iCellate går så många som 97% av alla med genetisk risk för en cancersort oupptäckta. Mellan 5-10 % av all cancer orsakas av nedärvda varianter.

Stor potential för tidiga upptäckter

Det finns med andra ord en stor potential för flera tidiga upptäckter och därmed snabbare insatt behandling. Testet är ett salivprov som görs i hemmet och skickas tillbaka till ett laboratorium. GeneMate kombinerar testet med en utredning av cancer i släkten och remitterar vid behov vidare till vården. Det är dock inte alla cancerfall som kan misstänkas via familjerelaterade genförändringar, eftersom det även kan uppstå mutationer genom sjukdomar, så då kan gentestet även vara bra för komplettering vid misstanke om cancer.

Testen finns i lite olika utformningar beroende på vad som behöver undersökas och kostar i Sverige mellan 2895 kr till 4995 kr.

Om PALEMAs artiklar

Det händer ibland att vi skriver artiklar om ett specifikt företag, en specifik organisation eller en specifik produkt. Vi tar aldrig emot någon ersättning för att skriva artiklar utan vi skriver enbart om det som vi bedömer vara av intresse för våra läsare. Likaså om vi länkar till en specifik sida så är det för att vi bedömer informationen där vara av intresse för våra läsare, inte för att vi får betalt för det.

Våra olika policyer, bland annat sponsor- och samarbetspolicy finns att läsa här.

Pin It on Pinterest

Share This