World pancreatic cancer day 2019

Filmer från WPCD

Nu kan du se alla talarna från World Pancreatic Cancer Day en och en på vår YouTube kanal. Klicka här för en lista på alla filmerna.

Huvudsponsorer

Världspankreascancerdagen, WPCD – 21 november 2019

Världspankreascancerdagen den 21 november 2019 syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd!

World Pancreatic Cancer Day, WPCD är ett sätt uppmärksamma drabbades utsatta läge och skapa opinion för till exempel ökade forskningsanslag. Dagen genomförs sedan 2014 i mitten av november. Patientföreningen PALEMA har medverkat i WPCD sedan 2015.

Fler patientföreningar och ideellt verksamma organisationer samverkar idag inom World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC, i syfte att få till stånd en radikal förbättring vad avser behandling av pankreascancer och stöd för drabbade. Sedan 2015 är WPCC idégivare och motor för WPCD.

Pankreascancer är en av de cancerformer som har utvecklats sämst av alla cancerformer som behandlas i världen. Femårsöversöverlevnaden efter diagnos har endast marginellt förbättrats från ca 4% sedan slutet av 1900-talet till idag som bäst 5 – 6%.

PALEMAs verksamhet bygger helt på frivilliga och ideella krafter. Ju fler medlemmar, desto starkare blir vi. Bli medlem i PALEMA du också. Det kostar bara 100 kr/år.

Att leva med pankreascancer

Inför Världspankreascancerdagen, och varje dag, är det också viktigt att vi kommer ihåg och hyllar de som överlever pankreascancer. Tidig upptäckt och ny diagnostik ger bättre möjligheter till överlevnad och något vi måste fortsätta att jobba för.

Inför Världspankreascancerdagen, 21 november 2019, kommer PALEMA publicera några berättelser från medlemmar som gått igenom operation och nu delar med sig av sin resa. Se dessa berättelser här nedan. Gläds med våra överlevare och stöd oss gärna genom att komma på seminariet, bli medlem, sprid vårt budskap och köp våra lila band och armband.

Tillsammans kan vi jobba för att fler och fler blir överlevare!

Marianne Kinnunen

Arne Forsell

Anders Kollberg

Övriga sponsorer

World pancreatic cancer day World pancreatic cancer day
21 November 2019

 

Det är dags att se pankreascancer som en akut sjukdom

Pankreascancer ger få symtom i tidigt skede och de flesta patienter får sin diagnos för sent och kan bara erbjudas cellgifter och/eller symtomlindrande behandling. Hos dessa finns ingen långtidsöverlevnad alls att tala om. Vi är i desperat behov av metoder att hitta pankreascancer tidigare när den fortfarande är botbar. Tidig upptäckt är avgörande för att rädda liv!

Tyvärr har vi på senare tid läst i media om människor som dött av pankreascancer för att de tvingats vänta i vårdköer. I en del andra länder är pankreascancer en akut sjukdom. Cancerföreningen PALEMA vill att den ska betraktas som akut även i Sverige. Därför använder vi begreppet Blåljuscancer.

Läs pressmeddelande här

Ladda ner

p

Mer information

Arkiv

Filmer om WPCD 2019

Se filmerna på YouTube

Filmer om Pankreascancer

Se filmerna på YouTube

Ladda ned lila bandet

Kommande aktiviteter

okt
1
tor
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
okt 1 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
okt
2
fre
13:00 Webbinarium om de vanligaste pro... @ Online webbinarium
Webbinarium om de vanligaste pro... @ Online webbinarium
okt 2 kl. 13:00 – 15:00
Webbinarium om de vanligaste problemen som kan uppkomma efter genomgång av matstrupscanceroperation @ Online webbinarium
Forskargruppen Kirurgisk Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet som leds av professor Pernilla Lagergren bjuder in till ett webbinarium den 2:a oktober mellan kl 13:00 till 15:00. Webbinariet arrangeras tillsammans med PALEMA, patientorganisationen för matstrups- och magsäckscancer,[...]
nov
3
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
nov 3 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
nov
19
tor
15:00 Världspankreascancerdagen 2020 @ TBA
Världspankreascancerdagen 2020 @ TBA
nov 19 kl. 15:00 – 20:00
På grund av Corona-situationen kommer sannolikt PALEMAs aktviteter under WPCD 2020 att ändras från att vara en heldagsevent en viss dag till att ersättas med ett flertal webbinarier under ett flertal olika dagar. Mer detaljer[...]
dec
8
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
dec 8 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla
PALEMA - Anhöriga

Pin It on Pinterest

Share This