World pancreatic cancer month 2021

Månadens sponsorer

Världspankreascancermånaden 2021

Världspankreascancermånaden syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd!

Det här är ett sätt uppmärksamma drabbades utsatta läge och skapa opinion för till exempel ökade forskningsanslag. WPCD har genomförts sedan 2014 i mitten av november. Vi på PALEMA har medverkat i WPCD sedan 2015.

Fler patientföreningar och ideellt verksamma organisationer samverkar idag inom World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC, i syfte att få till stånd en radikal förbättring vad avser behandling av pankreascancer och stöd för drabbade. Sedan 2015 är WPCC idégivare och motor för WPCD.

Pankreascancer är en av de cancerformer som har utvecklats sämst av alla cancerformer som behandlas i världen. Femårsöversöverlevnaden efter diagnos har endast marginellt förbättrats från ca 4% sedan slutet av 1900-talet till idag som bäst 5 – 6%.

PALEMAs verksamhet bygger på frivilliga och ideella krafter. Ju fler medlemmar, desto starkare blir vi. Bli medlem i PALEMA du också. Det kostar bara 100 kr/år.

Webbinarium

18 November – 10.00 – 12.00
WPCD 2021 förmiddag – Tidig upptäckt – skillnad mellan liv och död 

LÄS MER

18 November – 16.00-19.00
WPCD 2021 eftermiddag – Tumörer i Pankreas – vad styr hur dessa ska behandlas?

LÄS MER

Artiklar

Här kommer fortlöpande artiklar som vi publicerar under månaden

Ny doktorsavhandling om Pankreascancer

Med sin doktorsavhandling vill kirurgen Caroline Vilhav skapa en grundplattform inom det område som heter “translational pancreatic research”.  Det innebär i grova drag en forskning baserad på de problem som man upptäcker hos patienterna. Forskningsresultaten visar upp flera intressanta resultat inom tidigupptäckt och immunterapi.

World pancreatic cancer day World pancreatic cancer day
18 November 2021

 

WPCD 2021

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

||divi||400

Arkiv

Här hittar ni mycket intressant information, filmer, med mera från tidigare års dagar:

p||divi||400

Mer information

||divi||400

Filmer om Pankreascancer

Se filmerna på YouTube

||divi||400

Ladda ned lila bandet

Pin It on Pinterest

Share This